MCT-Stockholm erbjuder behandling, handledning och utbildning inom Metakognitiv terapi.

Upphandling SLSO. MCT-Stockholm har fått tilldelningsbeslut 2014-12-12, avseende Professionell handledning, SLSO.

Peter Myhr

Metakognitiv terapi MCT är en korttidsbehandling för psykologiska störningar och representerar den nya generationen av kognitiva terapier (KBT). Metakognitiv terapi  visar mycket goda resultat vid behandling inom flertalet psykologiska problem och en styrka med MCT är att den har en god teoretisk grund som bygger på empiri. Det krävs en standardiserad professionell utbildning för att bli en MCT-Institute registrerad terapeut.

MCT är idag en effektiv och evidensbaserad psykologisk korttidsbehandling   vid generaliserat ångestsyndrom, GAD, Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, Depression och Social fobi/Social ångest. Sedan 2012 har NICE i England (National Institute for Clinical Excellence, sept. 2012) rekommenderat MCT som förstahands behandling vid generaliserat ångestsyndrom.

  • Social ångest
  • Hälso ångest
  • GAD (Generaliserat ångest syndrom)
  • OCD (Tvångstankar och tvångshandlingar)
  • PTSD (Post traumatiska stressyndrom)
  • Depression
  • Relationella svårigheter

Vem kan vända sig hit?
MCT-Stockholm åtar sig uppdrag från dig som privatperson, från företag och företagshälsovård samt från verksamheter inom kommun, landsting och högskola.

MCT-Stockholm har en lång och bred klinisk erfarenhet av psykologisk behandling och psykoterapi vid olika former av problematik hos vuxna, barn och ungdomar samt av andra problem/utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress och relationsproblem.

Kontakta mig Peter Myhr. Leg. Psykolog. Registered MCT Therapist, Level 1 & 2. Leg. Psykoterapeut. Psykoterapihandledare, om du vill få mer information om behandlingar eller utbildningar.

info@mct-stockholm .se

MCT-Stockholm har pågående utbildningsuppdrag i direkt samarbete med Professor Adrian Wells, upphovsman till MCT och Professor Hans Nordahl vid MCT-institute.

Specialistkurs för psykologer

Tillsammans med Parment AB/ Göran Parment genomför vi den femte omgången av specialistkursen Metakognitiv terapi. Kursutvärderingarna från tidigare omgångar har varit mycket positiva. Kursen ges i Stockholm 12-13 april samt 20-21 maj 2021. För fullständig kursplan och anmälan se https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/metakognitiv-terapi/

MCT via videosamtal är också tillgängligt

Om du är intresserad av att läsa mer om Metakognitiv terapi besök gärna http://mct-institute.com eller den svenska föreningen mct-institute.se

Senast uppdaterad: 2021-04-28


Meddelande skickat!

Tack för ditt meddelande. Jag hör av mig till dig så snart som möjligt.