MCT-Stockholm

BEHANDLING, HANDLEDNING OCH UTBILDNING INOM METAKOGNITIV TERAPI

Vem kan vända sig hit?

MCT-Stockholm åtar sig uppdrag från dig som privatperson. Men även från företag och företagshälsovård samt från verksamheter inom kommun, landsting och högskola.

MCT-Stockholm har en lång och bred klinisk erfarenhet av psykologisk behandling och psykoterapi vid olika former av problematik hos vuxna, barn och ungdomar samt av andra problem/utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress och relationsproblem.

Dessutom erbjuds även handledning till exempelvis psykiatri och vårdcentraler och specialistutbildningar till psykologer.

 

MCT- behandling

Om du önskar MCT-behandling som hjälper dig att fokusera och bryta tankemönster. Behandlingen är en korttidsbehandling som specifikt fokuserar på tankeprocesser. Syftet med behandlingen är att du ska bli medveten om de för dig felaktiga tankeprocesser, som gör att du hamnar i psykisk ohälsa och få kontroll över dina tankeprocesser, som också påverkar dina känslor.

Jag tar emot för MCT i privat mottagning i Stockholm. Om du är intresserad av MCT och funderar om det är rätt val för dig, diskuterar vi det det tillsammans inför behandling.

MCT är idag en effektiv och evidensbaserad psykologisk korttidsbehandling vid generaliserat ångestsyndrom, GAD, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Även vid depression och social fobi/social ångest. Sedan 2012 har NICE i England (National Institute for Clinical Exellence) rekommenderat MCT som första hands behandling vid generaliserat ångestsyndrom.

http://mct-institute.com eller den svenska föreningen mct-institute.se

Handledning

 Om du som arbetar inom psykiatri, barnpsykiatri, vårdcentraler samt olika psykoterapiutbildningar önskar handledning i MCT kan MCT-Stockholm erbjuda detta för dig. 

MCT-Stockholm har fått ett tilldelningsbeslut sen 20141212, avseende professionell handledning, SLSO.

 

Specialistkurs för psykologer

Om du som psykolog vill lära dig mer om Metakognitiv terapi har MCT-Stockholm tillsammans  Parment AB/ Göran Parment en specialistkurs. Vi har genomfört denna kurs vid ett flertal tillfällen och kursutvärderingarna från tidigare omgångar har varit mycket positiva. 

I direkt samarbete professor Adrian Wells upphovsman till MCT och professor Hans Nordahl vid MCT-institute, har MCT-Stockholm  utbildningsuppdrag. 

https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/metakognitiv-terapi/

MCT via videosamtal

Om du känner dig mer bekväm med, eller av någon annan anledning önskar en digital lösning på din behandling, så kan MCT-Stockholm erbjuda dig det. Min erfarenhet är att behandlingen oftast fungerar precis lika bra utförd över videolänk.
Detsamma gäller om ni inom psykiatri, barnpsykiatri, vårdcentraler samt olika psykoterapiutbildningar önskar en digital lösning på handledning.