MCT Behandling

Metakognitiv terapi MCT är en korttidsbehandling inom psykiatri, som fokuserar specifikt på tankeprocesser. Meningen med behandlingen är, att du ska fä kontroll över dina tankeprocesser. Du blir medveten  om de tankar du har som skapar negativa mönster och komma in i nya tankemönster som påverkar dig på ett positivt sätt i rätt riktning och får dig att må bättre.

MCT är en effektiv och evidensbaserad psykologisk kortidsbehandling som inriktar sig på psykisk ohälsa i allmänhet som exempelvis kan handla om:

  • Social ångest
  • Hälso ångest
  • GAD (Generaliserat ångest syndrom)
  • OCD (Tvångstankar och tvångshandlingar)
  • PTSD (Post traumatiska stressyndrom)
  • Depression
  • Relationella svårigheter

Metakognitiv terapi (MCT) är en terapiform, som under de senaste årtiondena utvecklats utifrån forskning och teori kring metakognition. Begreppet metakognition syftar på processer som styr vårt tänkande, hur vi uppfattar, tolkar och reglerar våra mentala processer. Det som vidmakthåller ett psykologiskt problem, är ett ihållande och negativt tankemönster, det kan vara  oro och grubblerier, eller upplevda problem och hot. Det kan också handla om beteendestrategier, som gör att man hamnar i ett negativt mönster. Meningen med MCT är att bryta detta mönster och att åter få kontroll över sitt tänkande och handlande. Detta leder så småningom till en mer flexibel tankestil och ett bättre mående. 

MCT är en aktiv, strukturerad och förändringsorienterad behandlingsmetod, som betonar vikten av samarbete mellan terapeuten och klienten, baserat på ett tydligt samförstånd om problemet. MCT bygger på ett specifikt metakognitivt uttalande av de mentala processerna, som gör att problemet kvarstår och förhindrar återhämtning. MCT är särskilt effektivt vid tillstånd som kännetecknas av ångest, såsom generaliserad ångestsyndrom (GAD) och sjukdomsångest, och har också visat sig behandla tvångssyndrom (OCD), posttraumatisk stresstörning (PTSD) och kronisk depression. 

MCT representerar den nya generationen av kognitiva terapier(KBT). Den visar mycket goda resultat vid behandling inom flertal psykologiska problem, en styrka med MCT är att den har en god teoretisk grund, som bygger på empiri. Det krävs en standardiserad professionell utbildning för att bli en MCT-Institute registrerad terapeut.

Jag tar emot för MCT i privat mottagning i Stockholm. Jag erbjuder även MCT online för dig som inte bor i närheten av Stockholm eller föredrar behandling hemifrån, och min erfarenhet är att behandlingen oftast fungerar precis lika väl utförd över videolänk. 

Om du är intresserad av MCT och funderar över om det är rätt val för dig, diskuterar vi valet tillsammans inför behandling.